Hỗ trợ minh chứng của các đơn vị

DANH MỤC LINK GOOGLE DRIVE 6 NHÓM: Nhóm 1_Danh muc Minh chung TDG CSGD Nhóm 2_Danh muc Minh chung TDG CSGD Nhóm 3_Danh muc Minh chung TDG CSGD Nhóm 4_Danh muc Minh chung TDG CSGD Nhóm 5_Danh muc Minh chung TDG CSGD Nhóm 6_Danh muc Minh chung TDG CSGD …

Họp giao ban viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục (lần 3)

Thành viên Ban chỉ đạo; Trưởng, phó và thư ký 6 nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá theo Quyết định số 557/QĐ-ĐHNL ngày 10 tháng 8 năm 2022; Quyết định số 752/QĐ-ĐHNL ngày 12 tháng 10 năm 2022; Quyết định số 796/QĐ-ĐHNL ngày 24 tháng 10 năm 2022; – Toàn thể viên […]

Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với 06 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Chiều nay (13/5/2022), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (TTKĐCLGD) – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) tổ chức công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với 06 chương trình […]