Phòng KT, BĐCLGD, TTr&PC lên lịch thi bổ sung Kỳ 2 2019-2020 ngày 03, 04, 08/11/2020 cho các hp bị hoãn thi của ngày 10-11/10/2020 và cho các sv thi bổ sung (xem lịch thi).

Lưu ý: Ngày 03-04/11/2020: bắt đầu thi lúc 18h00

Phòng chỉ điều chỉnh lịch thi cho các SV bị trùng lịch thi (có minh chứng).

Xem lịch thi ngày 03,04,08/11/2020 tại ĐÂY