Hình thành và phát triển bộ phận chuyên trách về Bảo đảm chất lượng giáo dục

TT Tên đơn vị BĐCLGD Ngày thành lập Đơn vị ký ban hành Số CBVC
1 Tổ Kiểm định chất lượng giáo dục 27/04/2006 ĐHH 03
2 Tổ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Đổi tên) 11/2007 ĐHH 03
3 Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục Số 1198/QĐ-ĐHH-TCNS, ngày 15/12/2009 ĐHH 05
4 Phòng Khảo thí, bảo đảm chất lượng giáo dục, thanh tra và pháp chế Số 101/QĐ-ĐHNL, ngày 4/3/2020 ĐHNL, ĐHH 07

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *