Sáng ngày 21/7/2022, Chi bộ Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Toản – Đại diện Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;  cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế;

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Khương Anh Sơn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế; dự thảo Báo cáo kiểm điểm trong lãnh đạo, điều hành  của đồng chí Bí thư Chi bộ; Quy chế bầu cử trong Đảng và Đề án nhân sự bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã phát biểu nhiều ý kiến hữu ích, chỉ ra những thành tựu mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Toản, Đại diện Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo Chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Báo cáo kiểm điểm của đồng chí bí thư Chi bộ; đồng thời, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt đã tổ chức đánh giá và kiểm định được 06 chương trình đào tạo của Nhà trường trong năm 2022).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Toản, Đại diện Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng chí Nguyễn Văn Toản đề nghị  Chi bộ Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thông qua việc xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề một cách cụ thể, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn; xây dựng tổ chức Đảng kỷ luật, đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh, chung tay xây dựng tập thể, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tổ chức và thực hiện được Tự đánh giá và kiểm định Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 trong năm 2023 (Đây là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng ủy và Nhà trường giao phó).

Đại hội đã bầu Đồng chí Khương Anh Sơn – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội chi bộ chi bộ Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế  nhiệm kỳ 2022 – 2025 diễn ra thành công tốt đẹp đúng định hướng và sự chỉ đạo của Đảng uỷ Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đại diện Thường vụ Đảng uỷ và Công đoàn trường chúc mừng Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Toản tặng hoa chúc mừng tân bí thư chi bộ.