Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

TIN TỨC - THÔNG BÁO

LỊCH THI HỌC KỲ, KẾT THÚC HỌC PHẦN

Lịch thi Bổ sung Ngày 03-04.11.2020 và 08.11.2020 Kỳ 2 2019-2020 (cho các hp bị hoãn thi của ngày 10-11/10/2020 và cho các sinh viên thi bổ sung)

Phòng KT, BĐCLGD, TTr&PC lên lịch thi bổ sung Kỳ 2 2019-2020 ngày 03, 04, 08/11/2020 cho các hp bị hoãn thi của ngày 10-11/10/2020 và cho các sv thi bổ sung (xem lịch thi).

Lưu ý: Ngày 03-04/11/2020: bắt đầu thi lúc 18h00

  • Sinh viên hoàn thành học phí trước khi dự thi.

Phòng chỉ điều chỉnh lịch thi cho các SV bị trùng lịch thi (có minh chứng).

Xem lịch thi ngày 03,04,08/11/2020 tại ĐÂY

Thông báo lịch thi bổ sung ngày 03 – 04.10.2020 học kỳ 2 2019-2020 dành cho các SV chưa thi do bị ảnh hưởng Covid-19

Phòng Khảo thí, BĐCLGD, TTr&PC thông báo lịch thi bổ sung Kỳ 2 2019-2020 dành cho các SV chưa thi do bị ảnh hưởng Covid-19 ngày 03 – 04.10.2020.

Xem Danh sách dự thi theo lớp học phần:

Danh sách dự thi ngày 3/10/2020

Danh sách dự thi ngày 4/10/2020

Lịch bổ sung như sau:

[table id=33 /]