Phòng Khảo thí, BĐCLGD, TTr&PC thông báo lịch thi bổ sung Kỳ 2 2019-2020 dành cho các SV chưa thi do bị ảnh hưởng Covid-19 ngày 10.10.2020.

Xem Danh sách dự thi theo lớp học phần:

Danh sách dự thi ngày 10/10/2020

Lịch bổ sung như sau:

[table id=35 /]