Dựa theo thông tin đăng ký của giảng viên và sinh viên, Phòng Khảo thí, BĐCLGD, TTr&PC lên lịch thi bổ sung Kỳ 2 2019-2020 cho các SV chưa thi do bị ảnh hưởng Covid-19.

Xem Danh sách dự thi theo lớp học phần:

Danh sách dự thi ngày 27/9/2020

Danh sách dự thi ngày 3/10/2020

Danh sách dự thi ngày 4/10/2020

Danh sách dự thi ngày 10/10/2020

Lịch bổ sung như sau:

[table id=32 /]